Behandeling

Voor een behandeling is geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Behandelingen vinden uitsluitend plaats na een telefonische afspraak.

Bij de eerste afspraak wordt een zo volledig mogelijk beeld gevormd van uw klachten en uw algemene gezondheid. Daarna wordt bepaald welke behandelmethode het meest geschikt is en kan de eerste behandeling volgen.

Voordat overgegaan wordt tot behandeling maak ik een inschatting of uw klacht met acupunctuur te behandelen is. Het kan voorkomen dat u, gezien de ernst of aard van uw klacht, eerst verwezen wordt naar uw huisarts.

Over het algemeen zijn er meer behandelingen nodig naarmate uw klacht langer bestaat. Omdat iedereen anders is en anders reageert, kan de behandelduur per persoon verschillen.